Ikke kast grus og sand i matavfallsbeholder

grusGrus og sand skal ikke kastes i matavfallsbeholderen .

På Mjøsanlegget hvor vi leverer matavfallet sliter de med store mengder i anlegget som sliter ut pumper og tetter rør. Er det mindre mengder grus og sand får man levert dette på våre gjenvinningsstasjoner. Kattesand kan kastes i restavfallsbeholder.

 

Nå får alle papirbeholder

I løpet av høsten 2016 innføres henting av papp, papir og drikkekartong hjemme hos deg.untitled

Hver husstand vil få utdelt en 140 liters beholder til papp, papir og drikkekartong. Vil du bytte til en større størrelse kan du gjøre dette senere. De som har papirbeholder fra før beholder denne. Prisen for denne beholderen er i 2016 kr 100,- pr år.

Erfaring viser at man får bedre sortering når denne avfallstypen hentes hjemme slik at gjenvinning av materialene øker. Det er både et nasjonalt og lokalt mål. Best mulig sortering er det beste for miljøet.

HVA SKAL I PAPIRBEHOLDEREN?

I papirbeholder kaster du papp, papir og drikkekartong. Har du store mengder med papp kan det leveres på våre gjenvinningsstasjoner.

Dette skal i papirbeholder:

Aviser, ukeblader, reklame, brosjyrer, skrivepapir, Konvolutter (også vinduskonvolutter, fjern gjerne vinduet), Bøker med myk perm/pocketbøker (stiv perm er restavfall), Kartongesker til f. eks frokostblandinger, kjeks, frossenpizza, Eggkartong, Drikkekartong til f. eks melk, juice, drikkeyoghurt, sauser, puddinger og lignende.

Drikkekartongene kan leveres med plastkork (sorteres ut i etterkant)

 

 

Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

Lørdag  13. august har alle våre gjenvinningsstasjoner åpent fra kl 9-13.9147825

Da har du mulighet til å levere alt av skrot og rot som du eventuelt måtte ha liggende etter oppussing eller rydding i sommer.

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som papir, papp, glass, trevirke, metaller, EE-avfall, farlig avfall (f.eks. spillolje, maling og batterier), impregnert trevirke,  hageavfall og mer.

Sortert avfall får du levert gratis. Usortert avfall i betydningen restavfall, koster kr 155,00 pr. m3.  Minsteprisen er kr 80,-.

Ha en god oppryddingshelg!

SMS-varsling i orden!

tlfEtter tekniske problemer med vår SMS-varsling i sommer kan vi nå melde om at denne fungerer som vanlig igjen. Alle tidligere påmeldte kunder vil  få varsel om tømming igjen og man behøver ikke å melde seg på igjen på nytt.

TIPS! Alle som har en smarttelefon kan også laste ned vår gratis APP ” Min Renovasjon” I denne appen kan du stille inn slik at du også her kan få varsel om tømming dagen i forveien ( eller når du måtte ønske det), Dette er en veldig fin app som også inneholder informasjon om åpningstider på gjenvinngsstasjonene og annen nyttig info,  i tillegg til oversikt over kommende tømminger.