Nå fjernes noen av ministasjonene

SØIR henter nå papp og papir og glass- og metallemballasje hjemme hos hver husstand.  Det medfører at vårt tilbud ved våre ministasjoner i Elverum og Åmot (med unntak av Osen) opphører og containere for papp/papir og glass/metall vil bli fjernet.

Du er også velkommen til å levere dette avfallet på våre gjenvinningsstasjoner. Les mer