Kaster grus for én million i året

I snitt kaster hver innbygger 3,6 kilo grus i matavfallet hvert år. Det koster for både renovasjonsselskapene og innbyggerne.

Mjøsanlegget i Lillehammer tar imot matavfall fra innbyggere i 18 kommuner. I tillegg tar de imot matavfall fra næringslivet. På anlegget gjøres avfallet om til biogass, kompost og våtgjødsel.

Men det er slett ikke bare matavfall som havner hos Mjøsanlegget. Hvert år må det tas ut ca. 900 tonn grus fra anlegget. Det er grus som har blitt kastet som matavfall. Rundt 90 prosent av dette kommer fra husholdningsavfallet. I snitt er det ca. 3,6 kilo pr. innbygger i de 18 kommunene. Les mer