Åmot

 

Rute 1 Juli-Desember 2018

Åsta øst, Elverum – Strandbygda ned til og med Martensvegen

 

Rute 2 Juli-Desember 2018

Fra Rena sentrum riksveg 3 til grense Elverum,  til trafokiosken Grindalsmoen

 

Rute 3 Juli-Desember 2018

Nesvangen, Kildeveien, Rød-vest, Løpsjøen, til grense Elverum, Julusdalen til og med Snippen, Klingenberg, Ørbekken og Flishøgda

 

Rute 4 Juli-Desember 2018

Fra Renabakken – Haugedalen opp til Deset og Ulvåa, Storsjøen

 

Rute 5 Juli-Desember 2018

Rena sentrum nedre til og med Hovdmoen, Lappland, Sjøgata,  Telthusvegen, Bjørkestien, Brugata, Tennisvegen

 

Rute 6 Juli-Desember 2018

Osen ned til Kjernmoen, til grense Elverum

 

Rute 7 Juli-Desember 2018

Tallmoen ved Vannverksvegen til Bakstadgrenda sør for Åsbygda,
Bekkelaget, Jegervegen,  Konglevegen, Skytterv, Huldrev, Utsikten, Haralosen, samt bio på borettslag

 

Rute 8 Juli-Desember 2018

Midtre Kirkeberget og Øgle, Rena Leir,   Nyveien,  Kirkeberggt

 

Rute 9 Juli-Desember 2018

Nordre Kirkeberget,  Skoleveien, Seljevegen,  Neverveien, Oldervegen.

 

Rute 10 Juli-Desember 2018

Åsbygda, Skramstadssetra, Grinihagen

 

Ekstrarute

Ekstrarute Juli-Desember 2018

Gjelder offentlige institusjoner, skoler, barnehager og borettslag.