Coop Rydder Norge

Coop inviterer alle til å rydde herreløst marint avfall på et valgfritt sted, langs kysten, vassdrag og innsjøer. Strandryddedagen er 5. mai 2018. Dagen er en del av strandryddeuken fra 30. april til 6. mai. Dagen og uka er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent, der flere tusen frivillige rydder i strandsonen.

SLIK DELTAR DU: 1) hent ryddeutstyr i butikk, 2) fyll sekken(e) med marint avfall, 3) last opp bilde og registrere funn på coop.no/coop-rydder-norge, 4) lever sekken(e) på godkjent mottak. NB! Når du registrerer funn, mottar du informasjon om ditt nærmeste mottak og aksjonskode for fremvisning ved levering til mottaket, slik at avfallet kan leveres gratis.

Se coop.no/coop-rydder-norge for mer info.

Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

Våre gjenvinningsstasjoner har åpent følgende lørdager i vår:

Hornmoen Gjenvinningsstasjon: Langholsvegen 231, Elverum:
21. april, 28. april, 5. mai, 12. mai, 26. mai og 16. juni.

Åpningstiden er fra kl 09.00-13.00

Haugedalen Gjenvinningsstasjon: Julussdalsveien 78, Rena:
21. april, 28. april, 5. mai, 12. mai, 26. mai og 16. juni.

Åpningstiden er fra kl 09.00-13.00

Trysil Gjenvinningsstasjon: Vestsidevegen 76,Trysil:
21. april, 28. april, 5. mai, 12. mai, 26. mai og 16. juni.

Åpningstiden er fra kl 09.00-13.00

Åpningstider i påsken

Administrasjonen holder stengt onsdag før Skjærtorsdag

Hornmoen Gjenvinningsstasjon Langholsvegen 231, Elverum:
Mandag 26.03: kl 08.00-19.00
Tirsdag 27.03: kl 08.00-15.00
Onsdag før Skjærtorsdag: stengt

 

Haugedalen Gjenvinningsstasjon Julussdalsveien 78, Rena:
Tirsdag 27.03. kl 11.00-17.00

Trysil Gjenvinningsstasjon Vestsidevegen 76,Trysil:
Mandag 26.03. kl 11.00-17.00
Onsdag før Skjærtorsdag: stengt

Ny type pose til matavfall

SØIR går nå over til å bruke matavfallsposer som er laget av innsamlet og gjenvunnet plast.  Årsaken til at matavfallsposene byttes ut er i hovedsak brukervennlighet. Plastposer gjør håndteringen av matavfall enklere, de holder bedre på fukt og det bli mindre lukt. Mjøsanlegget på Lillehammer hvor SØIR leverer matavfall kan sortere ut små mengder plast slik som disse posene før matavfallet går videre i prosessen for å omdannes til biogass, våtgjødsel og kompost.

Les mer