Coop Rydder Norge

Coop inviterer alle til å rydde herreløst marint avfall på et valgfritt sted, langs kysten, vassdrag og innsjøer. Strandryddedagen er 5. mai 2018. Dagen er en del av strandryddeuken fra 30. april til 6. mai. Dagen og uka er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent, der flere tusen frivillige rydder i strandsonen.

SLIK DELTAR DU: 1) hent ryddeutstyr i butikk, 2) fyll sekken(e) med marint avfall, 3) last opp bilde og registrere funn på coop.no/coop-rydder-norge, 4) lever sekken(e) på godkjent mottak. NB! Når du registrerer funn, mottar du informasjon om ditt nærmeste mottak og aksjonskode for fremvisning ved levering til mottaket, slik at avfallet kan leveres gratis.

Se coop.no/coop-rydder-norge for mer info.

Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

Våre gjenvinningsstasjoner har åpent følgende lørdager i vår:

Hornmoen Gjenvinningsstasjon: Langholsvegen 231, Elverum:
21. april, 28. april, 5. mai, 12. mai, 26. mai og 16. juni.

Åpningstiden er fra kl 09.00-13.00

Haugedalen Gjenvinningsstasjon: Julussdalsveien 78, Rena:
21. april, 28. april, 5. mai, 12. mai, 26. mai og 16. juni.

Åpningstiden er fra kl 09.00-13.00

Trysil Gjenvinningsstasjon: Vestsidevegen 76,Trysil:
21. april, 28. april, 5. mai, 12. mai, 26. mai og 16. juni.

Åpningstiden er fra kl 09.00-13.00

Åpningstider i påsken

Administrasjonen holder stengt onsdag før Skjærtorsdag

Hornmoen Gjenvinningsstasjon Langholsvegen 231, Elverum:
Mandag 26.03: kl 08.00-19.00
Tirsdag 27.03: kl 08.00-15.00
Onsdag før Skjærtorsdag: stengt

 

Haugedalen Gjenvinningsstasjon Julussdalsveien 78, Rena:
Tirsdag 27.03. kl 11.00-17.00

Trysil Gjenvinningsstasjon Vestsidevegen 76,Trysil:
Mandag 26.03. kl 11.00-17.00
Onsdag før Skjærtorsdag: stengt