Ekstrasekk til restavfall

Har man ekstra avfall som man ikke får plass til i avfallsbeholderen kan man kjøpe en SØIR Ekstrasekk som settes ut når det er tømming av restavfall.  Sekken må være merket «SØIR Ekstrasekk»

Sekken koster 60,00 pr. stk. og du kan få kjøpt den i noen dagligvareforretninger og på våre gjenvinningsstasjoner.

Translate »