Har det noe å si at jeg sorterer?

Foto: Kristoffer Hunstad

Alle ting vi kjøper er en del av jordkloden. Alt er laget av noe.

Tingene vi har produseres av råvarer som er hentet fra naturen; naturressurser. Tradisjonell plast baserer seg på olje, papir er laget av fibre fra trevirke, og det er ofte gull i elektronikk.Noen er fornybare, for eksempel trevirke, men veldig mange regnes som ikke-fornybare, for eksempel olje og gull. Uansett om naturressursene er fornybare eller ikke-fornybare, er det krevende å hente de ut.

Sortering, eller resirkulering, handler om at vi tar vare på materialene i avfallet og bruker de som råvarer til å lage nye produkter.

Bruker vi materialene på nytt, begrenser vi uttaket av nye naturressurser og gir naturressursene som allerede er tatt ut lenger levetid. Å gjenvinne avfall til nye råvarer er mindre krevende enn å utvinne råvarer fra naturen, eksempelvis krever det mindre energi.

Sortering handler også om at avfall ikke havner på avveie og at miljøskadelige stoffer tas hånd om, så de ikke lekker ut i naturen og skader dyr, miljø og mennesker. Sparepærer kan for eksempel inneholde litt kvikksølv, et metallisk grunnstoff som leder strøm. Det er også en av de farligste miljøgiftene vi har; små mengder kan gjøre stor skade. Leverer du sparepæra som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, eller til en butikk som selger lyspærer, kan du være sikker på at miljøgiftene blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

  • Sortering og et godt avfallssystem bidrar til å forhindre forsøpling.
  • Sortering bevarer både fornybare og ikke-fornybare ressurser, og gir de et liv videre.
  • Sortering sørger for at miljøgifter ikke kommer på avveie.

Derfor har det noe å si at du sorterer.

Her ser du hva avfallet blir til.

 

 

 

Translate »