Hva skjer videre?

Her ser du hva som skjer med avfallet SØIR samler inn:

 

Matavfall

Matavfall blir til biogass for transportkjøretøy og gjødsel til landbruket. Det produseres også andre jordprodukter.

Matavfallet sendes til Mjøsanlegget på Lillehammer.

 

Restavfall

Restavfall er en blanding av forskjellige materialer som ikke lar seg sortere fra hverandre, og derfor ikke kan brukes til å lage nye ting.

Restavfallet sendes til forbrenning på Eidsiva  på Trehørningen ved Hamar hvor det energiutnyttes til fjernvarme og strømproduksjon.

 

Papp og papir

Papp og papir blir resirkulert til ny papp og nytt papir. Drikkekartonger( f.eks melk og juice)  og emballasjekartonger (f.eks pizzaesker og esker for frokostblanding) blir ny drikke- og emballasjekartong.  Papp og papir sendes til Norsk Gjenvinning for sortering og videreformidling til papirfabrikker for materialgjenvinning.

 

Plastemballasje

Plastemballasje resirkuleres til nye plastprodukter som f.eks blomsterkasser, møbler, gjerdestolper og lekestativ.

Grønt Punkt håndterer det meste av husholdningsplasten i Norge.

I dag finnes det begrenset mulighet for gjenvinning av plast i Norge, derfor sendes husholdningsplasten til anlegg i bl.a Tyskland og Sverige for sortering og materialgjenvinning.

 

Glassemballasje

Glassemballasje blir gjenvunnet til nytt glass, Glava-matter og  Glasopor (lettfylling til f.eks veier).

Glass -og metallemballasjen sendes til Sirkel i Fredrikstad hvor det sorteres fra hverandre.

 

Metallemballasje

Metallemballasje resirkuleres til nye bokser, sykler, kleshengere, bilfelger etc.

Når f. eks. aluminium gjenvinnes til nye ting, brukes det 95 prosent mindre energi enn ved produksjon av nytt metall fra fjell og berg.

Både aluminium og stål gjenvinnes med like god kvalitet som nye råvarer. Glass -og metallemballasjen sendes til Sirkel i Fredrikstad hvor det sorteres fra hverandre.

 

Hageavfall

Hageavfall omdannes til jord hos Nittedal Torvindustri AS.

 

Treverk

Treverk kvernes og energigjenvinnes til fjernvarme på Eidsiva Bioenergi AS i Elverum.

 

 

Metall

Metall som leveres på gjenvinningsstasjonen materialgjenvinnes til nye metallprodukter til bruk i stekepanner, biler, bygg osv.

Metallet sendes til Norsk Gjenvinning Metall  som sender det videre til metallstøperier.

 

 

Elektrisk og elektronisk avfall

Alle produkter som går på strøm eller batterier inneholder farlige stoffer som må behandles spesielt. EE-avfallet sendes til Stena Recycling.

 

 

Farlig avfall

Farlig avfall som f.eks maling, lim, lakk, spray- og gassbokser, plantevern- og insektsmidler m.m. sendes til Norsk Gjenvinning i Oslo for videre behandling.

 

 

Bil- og småbatterier

Batterier kan inneholde farlige stoffer og må gjenvinnes for seg. Det skjer via Batteriretur.  Metallene gjenbrukes hvor f. eks. bly brukes i nye blybatterier, kobber, nikkel, sink og kobolt i metallindustrien. Eventuell plast rundt batterier blir både nye plastprodukter og noe energigjenvinnes. Husk å teipe polene på småbatteri før oppbevaring.

 

Lyspærer og lysrør

Lyspærer og lysstoffrør inneholder farlige stoffer som f. eks. kvikksølv, bly, arsen. Dette gjør at de må behandles spesielt ved gjenvinning hos Stena Recycling. De farlige stoffene tas ut for seg, glass og metaller gjenbrukes til f. eks nye skumglass og metallprodukter.

 

Tekstiler og klær

Klær som leveres via UFF sine containere ombrukes eller gjenvinnes til nye tekstilprodukter.

Translate »