Hytte / fritidsbolig

Gebyrene er like i Elverum, Trysil og Åmot.  Avfallsgebyret forfaller til betaling i februar hvert år. Faktura sendes tinglyst eier.

 

Kategori 0:  Kr 3380,00

Hytte/fritidsbolig i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet).

Kategori 1:   Kr 2113,00

Hytte/fritidsbolig i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).

Kategori 2:   Kr  1146,00

Hytte/fritidsbolig  i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter  som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.

Kategori 3:  Kr  460,00

Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.

Translate »