Hytte / fritidsbolig

Gebyrene er like i Elverum, Trysil og Åmot.  Avfallsgebyret forfaller til betaling i februar hvert år. Vi tilbyr både avtalegiro og eFaktura ved betaling. Dette ordner du selv i nettbanken din. Det er ditt kundenummer som er eFakturareferansen du skal oppgi.

 

Kategori 0                                                                                  Kr 2.290,00

Hytte/fritidsbolig i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet).

Kategori 1                                                                                  Kr 1.430,00

Hytte/fritidsbolig i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).

Kategori 2                                                                                  Kr   775,00

Hytte/fritidsbolig  i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter  som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.

Kategori 3                                                                                  Kr   310,00

Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.