Hytte / fritidsbolig

Gebyrene er like i Elverum, Trysil og Åmot.  Avfallsgebyret forfaller til betaling i februar hvert år. Vi tilbyr både avtalegiro og eFaktura ved betaling. Dette ordner du selv i nettbanken din. Det er ditt kundenummer som er eFakturareferansen du skal oppgi.

 

Kategori 0:  Kr 2.336,00

Hytte/fritidsbolig i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet).

Kategori 1:   Kr 1.459,00

Hytte/fritidsbolig i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).

Kategori 2:   Kr  791,00

Hytte/fritidsbolig  i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter  som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.

Kategori 3:  Kr  317,00

Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.