Hytterenovasjon i Elverum

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.

Se kart nederst på siden for oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Elverum.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer , farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Fra 2020 skal restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker. Svarte sekker er forbudt

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 l:      kr   30,- pr sekk 

For større mengder restavfall som leveres løst: kr 200,- pr m3

Hornmoen gjenvinningsstasjon, Langholsvegen 231, 2413 Elverum – tlf. 62 43 12 40
Åpningstider:

Mandag  kl 08.00 – 19.00
Tirsdag  kl 08.00 – 15.00
Onsdag  kl 08.00 – 15.00
Torsdag kl 08.00 – 19.00
Fredag   kl 08.00 – 15.00

Lørdag kl 09.00 – 13.00:

18.04., 25.04., 09.05., 16.05., 23.05., 06.06.,  15.08., 12.09. og 10.10.

Onsdag før skjærtorsdag, påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften er gjenvinningsstasjonen stengt.

 

Container for levering av glass- og metallemballasje er utplassert på følgende steder:

Sørskogbygda ved Samfunnshuset
Jømna ved Jømna Brug

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyrene vedtas av hver enkelt kommune, og varierer i størrelse i forhold til grad av tilrettelegging og infrastruktur.  Alle eiere av hytter og fritidsboliger må betale gebyr uavhengig av hvor mye eiendommen benyttes gjennom året.

Elverum kommunestyre har vedtatt følgende gebyrregulativ for renovasjon av hytter og fritidsboliger i kommunen for år 2020:

Hytterenovasjon kategori 0: kr 2336,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 1: kr 1459,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 2: kr  791,-     pr. år
Hytterenovasjon kategori 3: kr  317,-     pr. år

Slamtømming – Tømming hvert 4. år kr 539,-   pr. år
Slamtømming – Tømming hvert 2. år kr 1084,- pr. år

Kommunestyret i Elverum vedtok i mai 2018 at det fra 2019 innføres et årlig tilsynsgebyr på 225 kroner for de som har private avløp.

Kategori 0:
Hytter/fritidsboliger i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (f.eks. Trysilfjellet).

Kategori 1:
Hytter/fritidsboliger i regulerte hytteområder med  tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).

Kategori 2:
Hytter/fritidsboliger i eller i tilknytning til regulerte  hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.

Kategori 3:
Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.

 

Oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Elverum: