Hytterenovasjon i Elverum

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.

Se kart nederst på siden for oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Elverum.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer , farlig avfall, hageavfall  m.m. Sortert avfall får du levert gratis.

Fra 2019 skal restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker.

Levering av restavfall i klar sekk:   kr  30,- pr sekk

Levering av restavfall i svart sekk: kr 100,- pr sekk

Hornmoen gjenvinningsstasjon, Langholsvegen 231, 2409 Elverum – tlf. 62 43 12 40
Åpningstider:

Mandag  kl 08.00 – 19.00
Tirsdag  kl 08.00 – 15.00
Onsdag  kl 08.00 – 15.00
Torsdag kl 08.00 – 19.00
Fredag   kl 08.00 – 15.00

Lørdag kl 09.00 – 13.00:

27.04., 04.05., 11.05., 25.05., 01.06.,  17.08., 14.09. og 12.10.

Onsdag før skjærtorsdag, påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften er gjenvinningsstasjonen stengt.

 

Container for levering av glass- og metallemballasje er utplassert på følgende steder:

Sørskogbygda ved Samfunnshuset
Jømna ved Jømna Brug

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyrene vedtas av hver enkelt kommune, og varierer i størrelse i forhold til grad av tilrettelegging og infrastruktur.  Alle eiere av hytter og fritidsboliger må betale gebyr uavhengig av hvor mye eiendommen benyttes gjennom året.

Elverum kommunestyre har vedtatt følgende gebyrregulativ for renovasjon av hytter og fritidsboliger i kommunen for år 2019:

Hytterenovasjon kategori 0: kr 2290,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 1: kr 1430,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 2: kr  775,-     pr. år
Hytterenovasjon kategori 3: kr  310,-     pr. år

Slamtømming – Tømming hvert 4. år kr 528,-   pr. år
Slamtømming – Tømming hvert 2. år kr 1062,- pr. år

Kategori 0:
Hytter/fritidsboliger i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (f.eks. Trysilfjellet).

Kategori 1:
Hytter/fritidsboliger i regulerte hytteområder med  tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).

Kategori 2:
Hytter/fritidsboliger i eller i tilknytning til regulerte  hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.

Kategori 3:
Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.

 

Oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Elverum: