Tømmekalender og plastsekker for 2016

 

RenovatørRenovatørene har nå startet utdeling av tømmekalender og plastsekker for 2016. Dette vil pågå frem til midten av desember. Tømmekalenderen gir deg viktig informasjon om når vi henter avfallet hos deg og i tillegg vil du finne en del generell informasjon om kildesortering med mer.

Følg derfor ekstra godt med i postkassen din eller på beholderen din etter tømming.

Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner 3. oktober

imagesV5U6GAVULørdag  3. oktober har alle våre gjenvinningsstasjoner åpent

fra kl 9-13.

Da har du mulighet til å levere alt av skrot og rot som du eventuelt måtte ha liggende etter oppussing eller rydding i sommer.

Sortert avfall er gratis, farlig avfall og EE- avfall likeså.
Restavfall koster kr 150,- pr.m3. Minsteprisen er kr 75,-.

 

Ha en god oppryddingshøst!

Ikke kast maten!

matkastHvert år kaster norske husholdninger 361.000 tonn mat.  Hver og en av oss kaster 46 kilo mat som kunne vært spist – hvert år.

En fersk beregning fra Framtiden i våre hender viser at matkastingen vår har alvorlige konsekvenser:

  • Å produsere maten vi kaster i løpet av et år fører til et årlig klimagassutslipp tilsvarende mer enn 660.000 tonn CO2. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 240.000 biler.
  • Maten vi kaster inneholder nok kalorier til å mette 600.000 mennesker.
  • Å produsere maten vi kaster krever like mye plass som 13 prosent av Norges samlede jordbruksareal.

 

Generelle tips

  • “Best før” betyr ikke “Uspiselig etter”. Mat som er merket med “Best før” kan holde i både dager og uker etter utløpsdatoen. Lukt og smak deg fram!
  • Oppbevaring av maten som regel har mer å si for holdbarheten enn datomerkingen. Passer du på at ferskvarer står kaldt, holder de lenge.
  • Frukt og grønnsaker blir skadet når du klemmer på dem. Da må butikken kaste.
  • Hvis du tar et produkt ut av kjøle- eller  frysedisken og legger det et annet sted, må butikken kaste det.
  • Hvis alle alltid tar de beste varene, med lengst holdbarhet, må butikken kaste det som blir igjen.
  • Varer blir fortere ødelagt av at vi alltid tar den underste eller borterste. Det blir rifter i emballasjen, ting ramler ned osv.

Les hele artikkelen her: http://www.framtiden.no/201509236836/aktuelt/mat/maten-vi-kaster-kan-mette-600.000.html

 

Farlig avfall på avveier

img0033k0053[1]Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1999 samlet tall over mengden farlig avfall og håndtering av denne.

Statistikken viser at nesten 95 prosent av alt farlig avfall blir samlet inn og håndtert. Men 5 prosent – 70.000 tonn i 2013 – er det ikke gjort rede for. Det er et høyt tall. Det skal ikke store mengder til – avhengig av type farlig avfall og konsentrasjon – før det kan skje store skader. For å øke fortjenesten kan det være fristende ikke å gjennomføre avfallshåndtering forskriftsmessig, ved for eksempel å dumpe avfallet på ulovlige steder, drive ulovlig eksport, slippe det rett ut i bekker, i kloakken eller direkte i sjøen.

Den totale mengden farlig avfall har de siste ti årene økt med i gjennomsnitt 4,2 prosent årlig (fra 898.000 tonn i 2003 til 1,3 millioner tonn i 2013).

Kontroll med stadig mer

I 2013 utgjorde det farlige avfallet 12 prosent av avfallsmengden i Norge. Mengden faglig avfall «på avveie» – det som i statistikken blir kalt «farlig avfall til ukjent håndtering» – er blitt mindre de siste ti årene. SSB anslår at den årlige mengden slikt avfall har holdt seg på 70.000-80.000 tonn årlig siden 2008.

Går til forbrenning

– Vi antar at det aller meste av farlig avfall som ikke er registrert (deklarert) vil gå inn i det ordinære avfallsbehandlingssystemet, sammen med andre avfallstyper. Det meste vil da antakelig gå til forbrenning, siden de to største kategoriene til ukjent håndtering er «oljeholdig avfall» og «annet organisk avfall», sier Pål Spillum, leder av seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet.

 

Les hele artikkelen her: http://www.aftenposten.no/okonomi/Jakter-ulovlige-dynger-med-Google-og-luftfoto-8047253.html

 

 

 

Åpningstider i sommer

untitledVåre gjenvinningsstasjoner i Elverum, Trysil og Åmot har vanlige åpningstider i hele sommer:

Hornmoen gjenvinningsstasjon telefon 62 43 12 40: 

Mandag kl. 08.00 – 19.00

Tirsdag  kl. 08.00 – 15.00

Onsdag  kl. 08.00 – 15.00

Torsdag kl. 08.00 – 19.00

Fredag   kl. 08.00 – 15.00

 

Trysil gjenvinningsstasjon telefon 62 45 34 00:

Mandag og onsdag kl. 12.00 – 19.00

Fredag kl. 10.00 – 15.00

Haugedalen gjenvinningsstasjonen telefon 62 44 44 70:

Tirsdag og torsdag kl.  13.00 – 19.00

Vi ønsker alle våre abonnenter en riktig god sommer!