Informasjon fra SØIR

RenovatørPå grunn av en teknisk feil ved trykking av tømmekalender for rute 5 Trysil for 2014 har  dessverre bio- og papirtømming falt ut av kalenderen i november og desember.

Tømmedatoer for bio og papir vil være 28.11. og 23.12.

Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner 4. oktober

høstTid for høst og lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

Lørdag  4. oktober har alle våre gjenvinningsstasjoner åpent fra kl 9-13.

Da har du mulighet til å levere alt av skrot og rot som du eventuelt måtte ha liggende etter oppussing eller rydding i sommer.

Sortert avfall er gratis, farlig avfall og EE- avfall likeså.
Restavfall koster kr 150,- pr.m3. Minsteprisen er kr 75,-.

I tillegg vil Trysil og Haugedalen holde åpent lørdag 15. november og 13. desember . Åpningstiden er fra kl 9-13.

Ha en god oppryddingshøst!

Gå for grønt: Slik reiser du miljøvennlig

jordklodenNordmenn flyr og ferierer som aldri før, her kommer 10 tips til en mer miljøvennlig reise:

 1. Velg tog og båt fremfor fly og bil

2. Hvis du må fly, ta færre turer i året, og bli heller lenger på reise

3. Gå til innkjøp av klimakvoter

4. Unngå pakkeløsninger. Gå for miljømerkede hoteller og restauranter som støtter lokal virksomhet

5. Arrangér turer med lokale guider

6. Hvis du vil leie bil i utlandet, velg en elektrisk variant

7. Støtt konservasjonen av grøntområder og dyreliv, enten ved å gi til lokale organisasjoner eller ved å kun bruke miljøvennlige turistoperatører

8. Begrens bruken av vann og elektrisitet

9. Følg kildesorteringen i landet du befinner deg i, og begrens søppel.

10. Del det du opplever, og inkludér gjerne barna i diskusjonen

 

Les hele artikkelen her: http://www.klikk.no/kvinneguiden/article900940.ece

 

 

Olje- og pussefiller kan selvantenne!

LakseboksÅrlig er det nær 50 branner som skyldes selvantenning, viser tall fra forsikringsbransjen. F. eks kan filler med rester av treolje selvantenne.

Mellom 2009 og 2013 har det vært 246 store og små branner hvor ulike typer former for selvantenning har vært årsak, ifølge bransjetall fra Finans Norge.

Filler med treoljerester står for en stor andel av brannene, ifølge forsikringsselskapet If.

– Særlig linolje og teakolje er skumle. Pussegarn, tørkepapir, kluter eller sagspon fuktet med slike oljer kan begynne å brenne av seg selv etter noen timer. Eller de kan være som tidsinnstilte bomber og antenne mye senere, i opptil flere uker etterpå, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Dette gjør du med kluten

Treoljeprodukter som er tilsatt tørrede oljer kan selvantenne ved såkalt oksidasjon. Det vil si at oljen tørker ved at den tar opp oksygen fra luften og varme utvikler seg. Oksidasjon er den vanligste kjemiske prosessen som fører til selvantenning: Hvis varmen ikke ledes bort, men blir magasinert, kan temperaturen til slutt bli kritisk høy. Varmen i et pussegarn med olje kan komme opp i en selvantenningstemperatur på omtrent 300 grader Celsius.

– Alle kluter eller pussegarn med olje er potensielle brannkilder, og bør håndteres riktig. Det beste er å brenne dem etter bruk på en trygg måte. Tenn på klutene eller pussegarnet i et rengjort og tomt malingspann. Aluminiumsemballasjen til laksefiléter fungerer også utmerket. Dynk og etterslukk de forkullede restene med vann, sier Sigmund Clementz i If.

En annen metode er å ta fillene med oljerester ut i friluft og la dem tørke godt. Deretter gjennomvætes de med vann og kastes i en brannsikker og lufttett beholder.

Filler med miljøskadelig olje er definert som farlig avfall og må leveres til godkjent mottak.

Les hele artikkelen her:  http://www.huseierne.no/om-oss/nyheter/olje–og-pussefiller-kan-selvantenne/

Miljøvennlig vårrengjøring

Våren er her, og med det følger gjerne årets vårrengjøring. Hvert år bruker vi ca. 25 000 tonn rengjøringsmidler, og dessverre havner alt for mange av disse i søpla når bilen, sykkelen og huset er ferdigvasket.

Hoper seg opp i næringskjeden

Rengjøringsmidler kan inneholde stoffer som kan være svært skadelige for både mennesker, dyr og natur. Flere av disse er tungt nedbrytbare, og hoper seg opp i næringskjeden dersom de slippes ut i naturen. Noen rengjøringsmidler inneholder også bakteriedrepende stoffer som kan gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika.

Mange av vaskemidlene er ganske kraftige saker, så de skal leveres på gjenvinningsstasjonen som farlig avfall. Er du i tvil om vaskemiddelet du skal kaste er farlig avfall eller ikke, se etter faresymbol på emballasjen eller  sjekk sortere.no.

Kaster du riktig?

Produkter merket med helsefare, etsende, eller miljøfare kan gå i plastinnsamlingen, så lenge emballasjen er tom og tørr. Produkter merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kronisk helsefare, skal derimot IKKE i returordningene for emballasje. Slike produkter skal sorteres som farlig avfall

  • Det    er viktig å påse at emballasjen merket som helsefarlig, miljøfarlig eller etsende er tom og tørr før den kildesorteres.

 

Eksempel på nye faremerker:

Gammelt faremerke.jpg

 

 

 

Eksempel på gamle faremerker:

Nyttfaremerke.jpg