Miljøvennlig vårrengjøring

Våren er her, og med det følger gjerne årets vårrengjøring. Hvert år bruker vi ca. 25 000 tonn rengjøringsmidler, og dessverre havner alt for mange av disse i søpla når bilen, sykkelen og huset er ferdigvasket.

Hoper seg opp i næringskjeden

Rengjøringsmidler kan inneholde stoffer som kan være svært skadelige for både mennesker, dyr og natur. Flere av disse er tungt nedbrytbare, og hoper seg opp i næringskjeden dersom de slippes ut i naturen. Noen rengjøringsmidler inneholder også bakteriedrepende stoffer som kan gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika.

Mange av vaskemidlene er ganske kraftige saker, så de skal leveres på gjenvinningsstasjonen som farlig avfall. Er du i tvil om vaskemiddelet du skal kaste er farlig avfall eller ikke, se etter faresymbol på emballasjen eller  sjekk sortere.no.

Kaster du riktig?

Produkter merket med helsefare, etsende, eller miljøfare kan gå i plastinnsamlingen, så lenge emballasjen er tom og tørr. Produkter merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kronisk helsefare, skal derimot IKKE i returordningene for emballasje. Slike produkter skal sorteres som farlig avfall

  • Det    er viktig å påse at emballasjen merket som helsefarlig, miljøfarlig eller etsende er tom og tørr før den kildesorteres.

 

Eksempel på nye faremerker:

Gammelt faremerke.jpg

 

 

 

Eksempel på gamle faremerker:

Nyttfaremerke.jpg

Husk: Biodunk uten hageavfall

hageavfallVi ønsker å minne om at det  ikke lenger er anledning til å legge gress, løv, kvist og annet hageavfall i biodunken. Dette er fordi bioavfallet, altså matavfallet, går til biogassproduksjon.
Hageavfallet må fraktes til gjenvinningsstasjonen hvor det utnyttes til fjernvarme og jordproduksjon.

Dersom transport er et problem, kan du kjøpe ekstrasekker for restavfall fra SØIR som hageavfallet kan fylles i og som kan settes ut sammen med restavfallet.

En død potteplante eller annet innendørs blomsteravfall, kan fortsatt kastes i biodunken. Kaffefilter/teposer, tørkepapir/servietter, barnebleier, frukt/grønnsaker og lignende kan også fortsatt kastes i biodunken.

SØIR ønsker alle en god vårdugnad!

Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

hestehovNå er det vår og tid for lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner igjen!

Hornmoen gjenvinningsstasjon har åpent lørdagene:

26. april,  3., 10., 24. og 31. mai,  14. juni

Åpningstid er fra kl 9-13.

Trysil og Haugedalen gjenvinningsstasjon har åpent lørdagene:

26. april, 3., 10., 24.  og 31. mai, 14. juni

Åpningstid er fra kl 9-13.

 

Levering av restavfall koster 150 kroner per kubikkmeter med en minstepris på 75 kroner (gjelder for inntil 0,5 kubikkmeter)

Sortert avfall leveres gratis.  Gjenvinningsstasjonene tar imot hageavfall, farlig avfall som malingsrester, olje, whitesprit og lignende, impregnert og vanlig trevirke, metaller, glass og mye mer.

 

Åpningstider Påsken 2014

appelsinVåre åpningstider i påsken vil være som følger:

Administrasjonen holder stengt onsdag 16. april

og mandag 21. april.

 

Hornmoen Gjenvinningstasjon:

Mandag: 14.4:   08.00-19.00

Tirsdag: 15.4:   08.00-15.00

Onsdag 16.4:    Stengt

Skjærtorsdag:  Stengt

Langfredag:     Stengt

Mandag 21.4 (2. påskedag):  Stengt

 

Haugedalen Gjenvinningstasjon:

Tirsdag 15.4:  13.00-19.00

Skjærtorsdag: Stengt

 

Trysil Gjenvinningstasjon:

Mandag: 14.4: 13.00-19.00

Onsdag 16.4:   Stengt

Langfredag:     Stengt

Mandag 21.4:   Stengt