Lørdagsåpent på gjenvinningsstasjonen i Trysil og Åmot

Lørdagsåpent på gjenvinningsstasjonen i Trysil og Åmot

Lørdag 19. januar har  gjenvinningsstasjonene i Trysil og Åmot åpent fra kl 9-13.

Fra 2019 skal restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker.  Avfallet skal være synlig slik at vi lettere kan se hva som blir kastet så vi klarer å materialgjenvinne mer av ressursene som samles inn. Slik sikres også at avfall som inneholder miljøgifter havner til riktig gjenvinning.  Les mer

Bruk klare sekker på gjenvinningsstasjonen

Bruk klare sekker på gjenvinningsstasjonen

Fra 2019 skal restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker.  Avfallet skal være synlig slik at vi lettere kan se hva som blir kastet så vi klarer å materialgjenvinne mer av ressursene som samles inn. Slik sikres også at avfall som inneholder miljøgifter havner til riktig gjenvinning.  Les mer