AVFALLSDEKLARERING

Ny rutine men samme krav og plikter til næringskunder med farlig avfall.

Nå skal alle næringskunder deklarere farlig avfall digitalt

Fra 1. mai kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle produsenter og mottak av farlig avfall skal over på Avfallsdeklarering.no, som er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall.

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har for å oppfylle pliktene i avfallsforskriften. Løsningen er for alle som skal deklarere farlig og/eller radioaktivt avfall, og for mottakere av deklarert avfall.

Les mer om dette under fanen i toppen: SØIR NÆRING – AVFALLSDEKLARERING