Bleier er restavfall

Bleier er restavfall og kastes i restavfallsbeholder. Dette gjelder både barne- og voksenbleier. Tidligere kunne barnebleier kastes i matavfallsbeholder. Årsaken til endring i ordningen er at det ikke er miljømessig forsvarlig at bleier først blir kjørt til matavfallsanlegget på Lillehammer for der å bli sortert ut av matavfallet igjen og så bli kjørt til Trehørningen til forbrenning som restavfall.

Ved behov for større restavfallsbeholder på grunn av bleier kan kunder med 140 liters restbeholder idag få utlevert beholder på inntil 360 liter til avgiften av en beholder på 190 liter.

Hvis man allerede har en restbeholder på 190 liter eller 240 liter kan man få 360 liters beholder uten ytterligere økning på gebyret.

Denne ordningen gjelder inntil barnet er 3 år. Kunden er selv ansvarlig for å endre avtalen etter endt periode.

Du kan bestille større restbeholder her.  

Ta kontakt med SØIR på tlf 62 43 12 20 ved eventuelle spørsmål.