AVFALLSDEKLARERING

Ny rutine, men samme krav og plikter til næringskunder med farlig avfall.

Nå skal alle deklarere farlig avfall digitalt.

Fra 1. mai 2018 kunne man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle produsenter og mottak av farlig avfall skal over på Avfallsdeklarering.no, som er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall.

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har for å oppfylle pliktene i avfallsforskriften. Løsningen er for alle som skal deklarere farlig og/eller radioaktivt avfall, og for mottakere av deklarert avfall.

Selv om myndighetene går over fra et papirbasert til et elektronisk deklarasjonssystem, er pliktene de samme. Avfallsprodusenten har deklarasjonsplikt og det skal fortsatt følge en utskrift av skjemaet med alle leveranser. Mottaker av avfallet skal påse at avfallet er deklarert, og sende inn skjemaet til myndighetene ved å kontrollere og godkjenne skjemaet elektronisk. Det blir altså slutt på å sende inn papirskjemaer til myndighetene.

Kom i gang med elektronisk deklarering

Mer informasjon og brukerveiledning finner du på www.avfallsdeklarering.no.

Fullmakter

SØIR bistår mange Næringskunder med å fylle ut deklarasjonsskjemaet. Dette vil fortsatt være mulig i den elektroniske løsningen, men det forutsetter at avfallsprodusenten gir SØIR fullmakt til dette.

Som næringskunde er det nå tvingende nødvendig at dette kommer på plass, dersom dette ikke kommer på plass kan ikke SØIR ta imot farlig avfall fra deres bedrift.

SØIR er også klare til å hjelpe deg med dette, så du kan ta kontakt med vår KHMS-ansvarlig for å etablere en fullmakt eller å gjøre deg kjent med systemet.

Kontakt: Kristin Korslund 951 88505, epost kristin@soir.no

 

Mere hjelp får du på Avfallsdeklarering.no

På Avfallsdeklarering.no kan du finne flere veiledere. Søk under fanen Veiledere.

Du kan også kontakte brukerstøtte på telefon: 95 16 17 48 eller e-post: brukerstotte@avfallsdeklarering.no

Translate »