Om SØIR

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap – SØIR IKS – eies av Elverum, Trysil og Åmot kommuner.  SØIR har sitt forretningskontor i Elverum kommune.

 

SØIR`s formål – i henhold til selskapsavtalens §3 er som følger:

Selskapet skal løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling.

SØIR  skal herunder være et selskap med høy kompetanse og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode og samfunnsansvarlige løsninger.

 

Renovasjonsforskrift

Selskapsavtale

Årsmelding

Representantskapet

Styret

Ansatte

Innsikt

Personvernerklæring

Translate »