Generell info:


SØIR håndterer ikke bare husholdningsavfall, men har også ansvar for renovasjonen for drøyt 9.000 hytter
og fritidsboliger i Elverum, Trysil og Åmot kommuner.

Ordningen er basert på at restavfall fra hytte- og fritidsboliger leveres i utplasserte hyttecontainere. Ministasjonene kan benyttes for levering av glass/metallemballasje og papp/papir. Gjenvinningsstasjonen kan benyttes for levering av avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer , farlig avfall, hageavfall med mer.

Som eier av hytte eller fritidsbolig i Elverum, Trysil eller Åmot kan man fritt benytte hvilken hyttecontainer, ministasjon eller gjenvinningstasjon man ønsker i disse kommunene. Avfallsgebyret for hytte- og fritidsrenovasjon er delt inn i 4 kategorier, avgjørende for kategoriplasseringen er hyttas beliggenhet og den generelle standard i hytteområdet. Avfallsgebyret forfaller til betaling en gang pr. år (ca. februar mnd.).

Utplasserte containere

Se kart over utplasserte containere for hytterenovasjon her (knapp nedenfor). Du kan også klikke på din respektive kommune for å finne mer utfyllende informasjon om våre tilbud i den kommunen hvor du har din hytte.

Vis kart (bildefil) i egen fane:

Hytterenovasjon i Elverum

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.

Hytterenovasjon i Trysil

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.

Hytterenovasjon i Åmot

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.

Fritak hvis hytta ikke er i bruk

Hvis hytta av en eller annen grunn ikke er i bruk kan du søke fritak fra renovasjonsordningen. For å søke om fritak benytter du samme skjema som for ubebodd eiendom.

Gå til skjema - søke fritak
Translate »