Søk fritak for ubebodd eiendom

Har du en eiendom som ikke er i bruk kan du søke om fritak på renovasjonsgebyret ved å fylle ut feltene nedenfor og sende inn skjemaet. Samme skjema benyttes hvis du vil søke fritak for en hytte- og/eller fritidseiendom som ikke er i bruk. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.  Eiendommen må stå ubebodd i minst 6 måneder for å få innvilget fritak. Begrens personlig informasjon og ikke utlever opplysninger som ikke er relevant for søknaden.

Står eiendommen ubebodd i mindre enn 6 måneder må man betale vanlig gebyr.

Det gis ikke fritak for deltakelse i renovasjonsordningen for hybler i hybelhus enkeltvis, kun for hele hybelbygget.

For hytter /fritidseiendommer får man kun fritak hvis hytta ikke er i bruk overhodet i løpet av året.

Du vil motta en e-post fra oss når søknaden er mottatt. OBS! Når skjemaet er utfylt, rull helt ned og klikk på knappen «Send»

Les om hvordan vi behandler dine data i vår personvernerklæring

 

Fyll inn
Der eiendommen ligger
reCAPTCHA is required.
Translate »