Vår visjon for Søir OMBRUK
er at vi skal engasjere og inspirere til gjenbruk, fremfor å kjøpe nytt. Vi vil dele kunnskap innenfor gjenbruk som kan bidra til holdningsendring og ha et tilbud som gjør det enklere å gjøre bærekraftige valg.


Søir OMBRUK skal være et gratis tilbud, hvor folk kan komme å levere inn bruksting de ikke har bruk for lenger og hente ut bruksting de kan ha eller har bruk for.


Vi har mottak for OMBRUK på våre gjenvinningsstasjoner i Elverum, Åmot og Trysil. Konseptet for ombruk er det vi tidligere har kalt "Gjenbrukstorg".

Nedenfor finner du informasjon om vårt tilbud::

Ombruk i Elverum

Hornmoen gjenvinningsstasjon, Langholsvegen 229, 2413 Elverum – Telefon:  62 43 12 40

Ombruk i Trysil

Trysil gjenvinningsstasjon, Vestsidevegen 76, 2420 Trysil –  Telefon 46 85 93 81

Ombruk i Åmot

Haugedalen gjenvinningsstasjon, Julussdalsveien 78, 2450 Rena – Telefon: 48 28 74 62