Ombruk i Åmot

Haugedalen gjenvinningsstasjon, Julussdalsveien 78, 2450 Rena – Telefon: 48 28 74 62

Åpningstider:

Mandag                        12.00-19.00

Tirsdag og torsdag     09.00-16.00

Lørdag  09.00 – 13.00:

09.03., 13.04., 27.04., 04.05., 11.05.,  25.05., 08.06., 06.07., 20.07., 17.08., 14.09., 19.10., 09.11. og 07.12.

Gjenvinningsstasjonen holder stengt alle offentlige høytidsdager. Onsdag før skjærtorsdag er det stengt i  tillegg til påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften.