Ombruk i Åmot

Haugedalen gjenvinningsstasjon, Julussdalsveien 78, 2450 Rena – Telefon: 62 44 44 70

Åpningstider:

Mandag                        12.00-19.00

Tirsdag og torsdag     09.00-16.00

Lørdag kl 09.00 – 13.00:

14.01., 25.02., 18.03., 22.04., 29.04., 06.05., 13.05.,  20.05., 10.06.,  19.08., 16.09.,  14.10.,  11.11. og 09.12.

Gjenvinningsstasjonen holder stengt alle offentlige høytidsdager. Onsdag før skjærtorsdag er det stengt i  tillegg til påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften.