Retningslinjer

Søir OMBRUK skal engasjere og inspirere til gjenbruk fremfor å kjøpe nytt. Så har du et behov, ønske eller er en kreativ sjel som ser mulighetene i ombruk. Kom til oss, her kan du levere og hente ut ting gratis og bidra til at ting får et lengre liv. Hos oss finner du noe til deg selv eller til noen du kjenner.

Ny mulighet – lengre levetid – mindre avfall

Vi har et bredt spekter av varer, til alle livets faser som vi kan tilby til et bredt spekter av besøkende.

Men husk:

  • Alt avfall på gjenvinningsstasjonen tilhører SØIR.
  • Det er forbudt for besøkende å ta gjenstander fra andres biler, bilhengere og fra containerne.
  • Det er anvist egne parkeringsplasser for besøk ved Søir OMBRUK , alle oppfordres til å benytte seg av disse.

I hvilken tilstand skal tingene være?

Hele, rene og pene utsorterte varer med bruksverdi, men liten eller ingen salgsverdi.

Ved usikkerhet oppfordrer vi besøkende til å komme til oss med varer for en vurdering av utseende, kvalitet/bruksslitasje og bruksverdi.

Eller les mer på hva kan leveres og hva kan IKKE leveres 🙂