Hva kan IKKE leveres til ombruk?

Vi tar ikke i mot disse tingene til ombruk:

  • Produkter som inneholder miljøgifter – dette leverer du i mottaket for farlig avfall på gjenvinningsstasjonen.
  • Elektriske artikler – dette leverer du i mottaket for elektriske artikler på gjenvinningsstasjonen.
  • Ødelagte og tilgriset ting – dette kastes i brennbart restavfallscontainer mot avgift.
  • Bilstoler, redningsvester, madrasser, soveposer, hjelmer og annet sikkerhetsutstyr –  dette kastes i brennbart restavfallscontainer mot avgift.
  • Treningsapparater – dette leveres til metallgjenvinningscontaineren.
  • Klær og sko – dette leveres i UFF boksene på Søir.
  • Madrasser og møbler trukket i stoff der bruksslitasjen er høy – dette kastes i brennbart restavfallscontainer mot avgift.

Er du usikker på hva du kan levere til ombruk, spør gjerne oss som arbeider på gjenvinningsstasjonen.