Hytterenovasjon i Trysil

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.

Se kart nederst på siden for oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Trysil.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer , farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Restavfall som leveres i sekker skal fylles i klare avfallssekker. Svarte sekker er forbudt

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 l:      kr   45,- pr sekk 

For større mengder restavfall som leveres løst: kr 270,- pr m3

For priser på levering av avfall som f.eks fliser, gips eller betong i forbindelse med oppussing av f.eks kjøkken eller bad, ta kontakt med gjenvinningsstasjonen for informasjon og priser.

 

Trysil gjenvinningsstasjon, Vestsidevegen 76, 2420 Trysil – tlf 46 85 93 81

Åpningstider:

Mandag …………………………………………….. kl. 12.00 – 19.00

Tirsdag til fredag…..……………………………kl. 09.00 – 16.00

 

Lørdag kl 09.00 – 13.00:

15.01., 26.02., 19.03., 23.04., 30.04., 07.05., 14.05.,  28.05., 11.06.,  20.08., 17.09.,  08.10.,  12.11. og 10.12.

Gjenvinningsstasjonen holder stengt alle offentlige høytidsdager. Onsdag før skjærtorsdag er det stengt i  tillegg til påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften.

 

På våre ministasjoner kan du gratis levere sortert avfall som papp/papir og glass- og metallemballasje.

Ministasjoner er utplassert på følgende steder:

Trysil sentrum v/ Vestsiden Handel og rutebilstasjonen, Flendalsvegen 4, 2420 Trysil
Jordet v/ Coop, Gammelvegen 8, 2430 Jordet
Østby v/ Østby Samfunnshus, Skogheimsvingen 6, 2423 Østby
Ljørdalen v/ idrettsplassen
Nybergsund v/ Bensinstasjon, Elvdalsvegen 22, 2422 Nybergsund
Tørberget v/samfunnshuset, Vestre Tørbergsvegen 33, 2429 Tørberget
Søre Osen v/samfunnshuset, Osensjøen Øst 12, 2428 Søre Osen

FV 564 Ljørdalsvegen v/avkjøring til Solberglia hytteområde

RV25 Østby v/avkjøring til Flermoen

 

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyrene vedtas av hver enkelt kommune, og varierer i størrelse i forhold til grad av tilrettelegging og infrastruktur.  Alle eiere av hytter og fritidsboliger må betale gebyr uavhengig av hvor mye eiendommen benyttes gjennom året.

Trysil kommunestyre har vedtatt følgende gebyrregulativ for renovasjon av hytter og fritidsboliger i kommunen for år 2022:

Hytterenovasjon kategori 0: kr 2689,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 1: kr 1680,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 2: kr  911,-     pr. år
Hytterenovasjon kategori 3: kr  365,-     pr. år

Kategori 0:
Hytter/fritidsboliger i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (f.eks. Trysilfjellet).

Kategori 1:
Hytter/fritidsboliger i regulerte hytteområder med  tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).

Kategori 2:
Hytter/fritidsboliger i eller i tilknytning til regulerte  hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.

Kategori 3:
Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.

 

Oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Trysil: