Hytterenovasjon i Trysil

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.

Se kart nederst på siden for oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Trysil.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer,  farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Restavfall som leveres i sekker skal fylles i klare avfallssekker. Levering i svarte sekker er forbudt.

Priser for 2023: 

Miljødirektoratet krever at det settes differensierte priser på restavfall for å øke kildesorteringen både hos husholdningen og næringsvirksomheter.

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 liter:   kr  55,00 pr sekk (Gjelder for inntil 3 sekker)

Restavfall pr 1/2 m³:   kr 180,00 (Gjelder for levering av 4 til 6 sekker)

Restavfall pr 1 m³:      kr 400,00 (Levering av 7 sekker og over betaler etter m³)

 

Sofa/lenestol
Pr. sete Kr 80

Madrass
Skum, enkel (som 1 sekk) Kr 55
Metallfjær, enkel (som stol/sete) Kr 80
Dobbeltmadrass (som stol/sete) Kr 160
Overmadrass, enkel (som 1 sekk) Kr 55
Kontinentalseng, 4 madrasser + overmadrass Kr 375

Annet
Skiboks (0,5 m³) Kr 180
Dusjkabinett (0,5 m³) Kr 180

Isopor-emballasje (EPS) fra Husholdninger Gratis
Gulvbelegg (ftalater) fra Husholdninger, FA deklareres Gratis

For priser på levering av avfall som f. eks fliser, gips eller betong i forbindelse med oppussing av f. eks kjøkken eller bad, ta kontakt med gjenvinningsstasjonen for informasjon og priser.

 

Trysil gjenvinningsstasjon, Vestsidevegen 76, 2420 Trysil – tlf 46 85 93 81

Åpningstider:

Mandag                             12.00 – 19.00

Tirsdag til fredag              09.00 – 16.00

 

Lørdag  09.00 – 13.00:

14.01., 25.02., 18.03., 22.04., 29.04., 06.05., 13.05.,  20.05., 10.06.,  19.08., 16.09.,  07.10.,  11.11. og 09.12.

Gjenvinningsstasjonen holder stengt alle offentlige høytidsdager. Onsdag før skjærtorsdag er det stengt i  tillegg til påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften.

 

Det er etablert egne Returpunkter i Fageråsen og Trysilfjellet høst 2022.  På disse plassene er det full kildesortering av matavfall, restavfall, papp, papir, drikkekartong, plastemballasje og emballasje av glass og metall.

På våre ministasjoner ellers kan du gratis levere sortert avfall som papp/papir og glass- og metallemballasje.

Ministasjoner er utplassert på følgende steder:

Trysil sentrum v/ Vestsiden Handel og rutebilstasjonen, Flendalsvegen 4, 2420 Trysil
Jordet v/ Coop, Gammelvegen 8, 2430 Jordet
Østby v/ Østby Samfunnshus, Skogheimsvingen 6, 2423 Østby
Ljørdalen v/ idrettsplassen
Nybergsund v/ Bensinstasjon, Elvdalsvegen 22, 2422 Nybergsund
Tørberget v/samfunnshuset, Vestre Tørbergsvegen 33, 2429 Tørberget
Søre Osen v/samfunnshuset, Osensjøen Øst 12, 2428 Søre Osen

FV 564 Ljørdalsvegen v/avkjøring til Solberglia hytteområde

RV25 Østby v/avkjøring til Flermoen

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyrene vedtas av hver enkelt kommune, og varierer i størrelse i forhold til grad av tilrettelegging og infrastruktur.  Alle eiere av hytter og fritidsboliger må betale gebyr uavhengig av hvor mye eiendommen benyttes gjennom året.

Trysil kommunestyre har vedtatt følgende gebyrregulativ for renovasjon av hytter og fritidsboliger i kommunen for år 2023:

Hytterenovasjon kategori 0: kr 3034,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 1: kr 1896,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 2: kr 1029,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 3: kr  413,-     pr. år

Kategori 0:
Hytter/fritidsboliger i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (f.eks. Trysilfjellet).

Kategori 1:
Hytter/fritidsboliger i regulerte hytteområder med  tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).

Kategori 2:
Hytter/fritidsboliger i eller i tilknytning til regulerte  hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.

Kategori 3:
Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.

 

Oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Trysil:

Translate »