Hytterenovasjon i Trysil

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.

Se kart nederst på siden for oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Trysil.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer , farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Restavfall som leveres i sekker skal fylles i klare avfallssekker. Svarte sekker er forbudt

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 l:      kr   40,- pr sekk 

For større mengder restavfall som leveres løst: kr 250,- pr m3

 

Trysil gjenvinningsstasjon, Vestsidevegen 76, 2420 Trysil – tlf 62 45 34 00

Åpningstider:

Mandag …………………………………………….. kl. 12.00 – 19.00

Tirsdag til fredag…..……………………………kl. 09.00 – 16.00

 

Lørdag kl 09.00 – 13.00:

16.01., 20.02., 20.03., 17.04., 24.04., 08.05., 15.05.,  29.05., 12.06.,  14.08., 18.09.,  16.10.,  13.11. og 11.12..

Onsdag før skjærtorsdag, påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften er gjenvinningsstasjonen stengt.

 

På våre ministasjoner kan du gratis levere sortert avfall som papp/papir og glass- og metallemballasje.

Ministasjoner er utplassert på følgende steder:

Trysil sentrum v/ Vestsiden Handel og rutebilstasjonen, Flendalsvegen
Jordet v/ Coop
Østby v/ Østby Samfunnshus
Ljørdalen v/ idrettsplassen
Nybergsund v/ Bensinstasjon
Tørberget v/samfunnshuset
Søre Osen v/samfunnshuset

FV 564 Ljørdalsvegen v/avkjøring til Solberglia hytteområde

RV25 Østby v/avkjøring til Flermoen

 

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyrene vedtas av hver enkelt kommune, og varierer i størrelse i forhold til grad av tilrettelegging og infrastruktur.  Alle eiere av hytter og fritidsboliger må betale gebyr uavhengig av hvor mye eiendommen benyttes gjennom året.

Trysil kommunestyre har vedtatt følgende gebyrregulativ for renovasjon av hytter og fritidsboliger i kommunen for år 2021:

Hytterenovasjon kategori 0: kr 2553,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 1: kr 1595,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 2: kr  865,-     pr. år
Hytterenovasjon kategori 3: kr  346,-     pr. år

Kategori 0:
Hytter/fritidsboliger i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (f.eks. Trysilfjellet).

Kategori 1:
Hytter/fritidsboliger i regulerte hytteområder med  tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).

Kategori 2:
Hytter/fritidsboliger i eller i tilknytning til regulerte  hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.

Kategori 3:
Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.

 

Oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Trysil: