Hytterenovasjon i Åmot

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt og benytte tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.

Se kart nederst på siden for oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Åmot.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer , farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Restavfall som leveres i sekker skal fylles i klare avfallssekker. Svarte sekker er forbudt

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 l:      kr   45,- pr sekk 

For større mengder restavfall som leveres løst: kr 270,- pr m3

For priser på levering av avfall som f.eks fliser, gips eller betong i forbindelse med oppussing av f.eks kjøkken eller bad, ta kontakt med gjenvinningsstasjonen for informasjon og priser.

 

Haugedalen gjenvinningsstasjon, Julussdalsveien 78, 2450 Rena – tlf 48 28 74 62

Åpningstider:

Mandag………………………………………………………kl 12.00-19.00

Tirsdag og torsdag…………………………………..kl 09.00-16.00

Lørdag kl 09.00 – 13.00:

15.01., 26.02., 19.03., 23.04., 30.04., 07.05., 14.05.,  28.05., 11.06.,  20.08., 17.09.,  15.10.,  12.11. og 10.12.

Gjenvinningsstasjonen holder stengt alle offentlige høytidsdager. Onsdag før skjærtorsdag er det stengt i  tillegg til påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften.

 

Container for levering av glass- og metallemballasje er utplassert på følgende steder:

Rena Sentrum: bak Rådhuset, på parkeringsplassen ned mot elva

Osen Sentrum: ved Jokerbutikk, Osvegen 2455, 2460 Osen

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyrene vedtas av hver enkelt kommune, og varierer i størrelse i forhold til grad av tilrettelegging og infrastruktur.  Alle eiere av hytter og fritidsboliger må betale gebyr uavhengig av hvor mye eiendommen benyttes gjennom året.

Åmot kommunestyre har vedtatt følgende gebyrregulativ for renovasjon av hytter og fritidsboliger i kommunen for år 2022:

Hytterenovasjon kategori 0: kr 2689,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 1: kr 1680,-    pr. år
Hytterenovasjon kategori 2: kr  911,-     pr. år
Hytterenovasjon kategori 3: kr  365,-     pr. år

Kategori 0:
Hytter/fritidsboliger i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (f.eks. Trysilfjellet).

Kategori 1:
Hytter/fritidsboliger i regulerte hytteområder med  tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).

Kategori 2:
Hytter/fritidsboliger i eller i tilknytning til regulerte  hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.

Kategori 3:
Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.

 

Oversikt over hvor restavfallscontainere for hytter er plassert i Åmot:

Translate »