Torvfri hagejord – et miljøvennlig alternativ

Denne sommeren har SØIR begynt å selge et nytt produkt på sine gjenvinningsstasjoner: Torvfri hagejord. Det betyr mer for miljøet enn du kanskje tror.

Myr og torv

Det tar naturen om lag 1000 år å bygge et metertykt torvlag. Tar vi ut torv for bruk i hagejord ødelegger vi i løpet av et par tiår et naturlig CO2-lager som det har tatt naturen tusenvis av år å bygge opp. Det sier seg selv at dette ikke er bra for miljø og klima. Myr og torv lagrer også enorme mengder vann, og er på den måten viktige buffersoner for å forhindre erosjon og flom.

Sist men ikke minst er myrene livsviktige biotoper for en hel rekke planter og dyr. Bevarer vi myrene, bidrar vi også til å bevare det biologiske mangfoldet.

Torvfri hagejordproduksjon
Bjørnar Osgjelten ved SØIR er spent på hvordan den torvfrie hagejorda blir tatt i mot i markedet.

Her i Innlandet produserer Sirkula torvfri hagejord, og det er denne vi nå har begynt å selge på SØIRs gjenvinningsstasjoner i 18-liters sekker. I år som et prøveprosjekt, for å se hvordan produktet blir tatt i mot.

Jorda produseres av kortreist hageavfall som komposteres. Når mikroorganismer gjør jobben med å bryte ned hageavfallet frigjøres energi i form av varme, også kjent som varmkompostering. På denne måten steriliseres jorda slik at det ikke finnes spiredyktige frø av fremmedarter eller ugress.

Komposten har en modningstid på minimum 12 måneder før den siktes og foredles til det jordproduktet du finner for salg.

Iblandet biokull

Hagejorda som produseres er tilsatt biokull. Biokull likner på trekull, og fremstilles under en prosess som kalle pyrolyse. Dette innebærer at biologisk masse varmes opp til veldig høy temperatur, med veldig liten tilgang til oksygen. Under prosessen endrer karbonet i massen struktur, og blir meget motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning.

Biokullet holder karbonnivået i jorda stabilt, da det frigir litt og litt karbon etter hvert som det sakte brytes ned. Slik sett er biokullet en delerstatning for torv som ellers er vanlig å bruke i plantejordproduksjon.

En annen nyttig egenskap som biokullet har er at det bidrar til at jorda holder bedre på fuktighet.

Jord av SØIRs eget avfall?
Vi i SØIR håper at vi på sikt kan komme i gang med produksjon av jord basert på hageavfall fra eget mottak. Illustrasjonsbildet er fra mottaket i Elverum.

SØIR hadde selvfølgelig helst sett at jorda vi solgte i vårt område var basert på vårt eget hageavfall, og dette kan bli en realitet hvis produktet blir tatt godt i mot av markedet.

Jo flere som kjøper produktet, jo større er sjansen for at vi kan sette i gang med jordproduksjon av eget hageavfall. Noe som vil være sirkulærøkonomi på sitt beste!

Translate »