Slik leverer du asbest

Asbest er helseskadelig. For at den skal behandles på en trygg måte både for deg som kunde, samfunnet vårt og oss som ansatte, er det viktig at du følger disse reglene.

 

Slik gjør du det:

Ta kontakt med en ansatt før du leverer asbest. Dette gjelder også om du er usikker på om avfallet du har med er asbestholdig.
For å sikre våre ansatte mot risiko for helseskade som følge av gjentatt eksponering for asbeststøv ber vi om at rutinene overholdes og at det ikke leveres asbestavfall uten at en driftsoperatør har kontrollert at avfallet er tilstrekkelig innpakket.

  • Beskytt deg med støvmaske som dekker munn og nese ved fjerning av asbest.
  • All asbest skal pakkes i to lag bygningsplast 0,2 mm eller godkjent bigbag-sekker for asbest.
  • Merkes tydelig med «asbest».
  • Større mengder med asbestavfall skal være stablet på pall. (Makshøyde på pallen 1 meter.)
  • Hele stabelen skal være pakket inn med to lag bygningsplast, også under, men uten pallen under.
  • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk tape.

Vi forbeholder oss retten til å avvise kunden dersom avfallet ikke er emballert tilstrekkelig. Ta gjerne kontakt med en driftsoperatør i forkant for veiledning.

Mer informasjon om håndtering av asbest finner du hos Miljødirektoratet.no

 

Translate »