Skal du kvitte deg med fritidsbåt?

Små fritidsbåter kan leveres til SØIR.

Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til SØIR. Båten må tømmes for drivstoff  og vann før levering.

Båter med aluminiumskrog samt kjøl og ballast i metall inngår ikke i denne ordningen, men kan leveres som metall.  Større båter KAN leveres SØIR som restavfall.

Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Vi har også dette skjemaet tilgjengelig på gjenvinningsstasjonen og kan hjelpe til med utfyllingen.

Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

Translate »