Høringsnotater – ny renovasjonsforskrift

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) arbeider med å revidere kommunenes forskrifter for husholdningsavfall. Det er lagt til grunn at ny revidert renovasjonsforskrift skal vedtas likelydende i alle kommunene sept./okt. 2019. Les mer