Ny kontrakt med Norsk Gjenvinning Renovasjon

For en tid tilbake ble kontrakten for renovasjonskjøring lagt ut på anbud. Dette er rutine i henhold til innkjøpskravene som norske kommuner må forholde seg til. Selv om det står SØIR på bilene som kjører tømmerutene, er det i SØIRs område en tjeneste som leveres på kontrakt av firmaet Norsk Gjenvinning Renovasjon AS (NGR).

Satser på flere moloker
Moloker har vært i bruk i mange år, som denne på et borettslag på Søbakken i Elverum. Nå satses det på samme løsning for fritidsrenovasjon.

– Det er ikke noe nytt at det er NGR som kjører tømmerutene for oss, slik har det vært i de 15 årene jeg har jobbet her, sier driftsleder Stig Ola Johansen. Tidligere var det SØIR selv som kjørte kranbilene for tømming av moloker. I den nye avtalen er også dette satt ut, og SØIR vil fokusere på drift og videre utvikling av gjenvinningsstasjonene.

Det bygges og planlegges stadig flere moloker. De har i mange år vært vanlige i borettslag, men nå satses det for fullt på samme løsning for hytte-/fritidsrenovasjon. En molok er en «avfallssilo» merket med spesifikk avfallstype, og dette innføres nå i større grad for å få til bedre sortering. Hver enhet har en stor sekk innvendig, derfor trengs det kranbil for å tømme dem.

– Vi har noen mål for fremtiden som skal nås. For å få til det må vi ha bedre presisjon i sorteringen av avfall, for eksempel fra hyttefelt. Det er nå bestilt 125 nye moloker i Trysilfjellet.

Eget kurs for kranførere

Det er teknisk komplisert utstyr på kranbilene som tømmer moloker, og det kreves at mannskapet som betjener dette har gjennomgått et spesielt kurs. Nå som NGR har overtatt kranbilene har noen av de operative renovatørene tatt krankurset. Odd Arne Grøtbekklien er en av dem.

Odd Arne Grøtbekklien forbereder et sekkeløft fra molok. Krana fjernstyres fra en digital enhet som sitter i beltet.

– Jeg har vært med å kjøre renovasjon for NGR og SØIR i 13 år. Begynte som 18-åring som renovatør bak på bilen, forteller Odd Arne. Krankurset er foreløpig en engangsutdannelse, men jeg ser ikke bort i fra at det vil komme krav om oppfriskningskurs eller en slags form for fornyelse på dette.

Det er tunge biler. Med maksimal lovlig last veier en kranbil nesten 29 tonn, og da sier det seg selv at mannskapet må vite hva de driver med. Og det må selvfølgelig kjøres hele året, uavhengig av vær- og føreforhold.

– 29 tonn bil på smale grusveier i et hyttefelt under vårløsninga er ofte interessant, sier den erfarne renovatøren.

Glade for avtalen

– Vi hos SØIR er veldig fornøyde med at NGR er «rigget» for å ta over kranbilkjøringen og tømming av moloker. Det føles trygt at en samarbeidspartner som vi har hatt i så mange år tar seg av dette, sier driftsleder Johansen.

Kontrakten er i utgangspunktet gjeldende i fem år av gangen, med en opsjon på et visst antall år. Så nå er det noen år til vi trenger å gjennomføre en ny anbudsrunde. Og i mellomtiden kan vi i SØIR jobbe med å sikre bedre og smidigere drift av gjenvinningsstasjonene. Målet er selvfølgelig å komme nærmest mulig en sirkulær økonomi, hvor ALT skal gjenvinnes.

– Moloker er er viktig grep for å nå fremtidige mål. Det lar seg ikke gjøre å presse en gammel sykkel eller et kjøleskap ned i en molok, og da tar kanskje folk seg bryet med å levere det gratis på stasjonen. Vi har ofte mye rart i og rundt de tradisjonelle kontainerne for hytterenovasjon, sier driftsleder Stig Ola Johansen.

«Aaand we have lift-off!». Driftsleder i SØIR Stig Ola Johansen (til høyre) er godt fornøyd med at de flinke folka hos NGR har tatt over kranbilene. Til venstre Odd Arne Grøtbekklien, og i midten NGR-renovatør Olav Gilberg.

 

 

Translate »