Representantskapet

Representantskapet i SØIR for perioden 2015-2019 består av:

Leder: Knut Løken

Nestleder: Jørn Øversveen

Ole Gustav Narud

Erik Hanstad

Erik Sletten

Anne Cathrine Lunde Stenseth

Randi Sætre

Espen A. Kristiansen

Kersti Grindalen