Representantskapet

Representantskapet i SØIR for perioden 2019-2023 består av:

Magnus Stenseth

Lillian Skjærvik

Yngve Sætre

Erik Sletten

Stine Akre

Even Eriksen

Tove Brenna Holmen

Espen Andre Kristiansen

Anne Cathrine Lunde Stenseth