Styret

Styret i SØIR for perioden 2018-2020 består av:

Styreleder:        Per Kristian Hammer

Styremedlem:   Kari Skjelstad

Styremedlem:   Tore Haugen

Styremedlem:   Anne Kari Vik

Styremedlem:   Britt Støa