Styret

Styret i SØIR for perioden 2020-2022 består av:

Styreleder:        Anne Kari Vik

Styremedlem:   Jørn Øversveen

Styremedlem:   Kari Skjelstad

Styremedlem:   Tore Haugen

Styremedlem:   Nils Kvilvang