Styret

Styret i Søir IKS for perioden 2020-2022 består av:

Styreleder:        Jørn Øversveen

Nestleder:         Nils Kvilvang

Styremedlem:   Anne Kari Vik

Styremedlem:   Tore Haugen

Styremedlem:   Kari B. Tøraasen

 

Translate »