Styret

Styret i Søir IKS for perioden 2020-2022 består av:

Styreleder:        Anne Kari Vik

Nestleder:         Jørn Øversveen

Styremedlem:   Kari Skjelstad

Styremedlem:   Tore Haugen

Styremedlem:   Nils Kvilvang