Ansatte

SØIR IKS

Bjørn Erik Jønsberg

E-post: bjorn.erik@soir.no

Daglig leder

– daglig leder av selskapet og overordnet ansvar

– personalansvar

Camilla Holen

E-post: camilla@soir.no

Saksbehandler økonomi/administrasjon

– regnskap

– fakturering

– lønn

Bernt Smestad

E-post: bernt@soir.no

Controller

– følge opp og rapportere økonomiske nøkkeltall og eventuelle avvik

– utarbeide prognoser og analyser

Marianne Synstad

E-post: marianne@soir.no

Saksbehandler

– merkantil

-publikum

-abonnementsregister

-saksbehandling

Nina Gudbrandsen

E-post: nina@soir.no

Kundebehandler/informasjon

– publikum

– internett

– merkantil

– informasjon

Stig Ola Johansen

E-post: stig.ola@soir.no

Driftsleder

– renovasjon husholdning

– hytterenovasjon

Kristin Korslund

E-post: kristin@soir.no

KHMS-ansvarlig

 

SØIR Næring

Stig Ola Johansen

E-post: stig.ola@soir.no

Daglig leder Søir Næring

– bedrifter/næringsliv

– daglig drift

 

Tore Farberg

Formann Hornmoen gjenvinningsstasjon

– daglig drift

Morten Trebekk

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Hallvard Uthus

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Ole Thorstein Hubred

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Trond Lagerløv

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Torgrim Diseth

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Lars Midthun

Driftsoperatør –  Hornmoen gjenvinningsstasjon

Kenneth Johnsen

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Harald Larsen

Formann Haugedalen og Trysil gjenvinningsstasjon

– daglig drift

Roger Negård

Driftsoperatør – Haugedalen gjenvinningsstasjon

Kent Bogsveen

Driftsoperatør – Trysil gjenvinningsstasjon