Ansatte

SØIR IKS

Bjørn Erik Jønsberg

E-post: bjorn.erik@soir.no

Daglig leder

 

Camilla Holen

E-post: camilla@soir.no

Saksbehandler økonomi/administrasjon

 

Bernt Smestad

E-post: bernt@soir.no

Controller

 

Marianne Synstad

E-post: marianne@soir.no

Saksbehandler

 

Nina Gudbrandsen

E-post: nina@soir.no

Kontorleder

 

Stig Ola Johansen

E-post: stig.ola@soir.no

Avdelingsleder Renovasjon

 

Sissel Ekhougen

E-post: sissel@soir.no

Kundeveileder Renovasjon

 

SØIR Næring

Stig Ola Johansen

E-post: stig.ola@soir.no

Daglig leder Søir Næring

 

 

Kristin Korslund

Avdelingsleder Drift

Morten Trebekk

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Hallvard Uthus

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Trond Lagerløv

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Torgrim Diseth

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Lars Midthun

Driftsoperatør –  Hornmoen gjenvinningsstasjon

Kenneth Johnsen

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Inge Strand

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Harald Larsen

Formann Haugedalen og Trysil gjenvinningsstasjon

Erik Vestli

Driftsoperatør – Haugedalen gjenvinningsstasjon

Kent Bogsveen

Driftsoperatør – Trysil gjenvinningsstasjon

Thomas Myrvold Svenningsen

Driftsoperatør – Trysil gjenvinningsstasjon