Ansatte

SØIR IKS

Bjørn Erik Jønsberg

E-post: bjorn.erik@soir.no

Daglig leder

 

Camilla Holen

E-post: camilla@soir.no

Saksbehandler økonomi/administrasjon

 

Bernt Smestad

E-post: bernt@soir.no

Controller

 

Marianne Synstad

E-post: marianne@soir.no

Saksbehandler

 

Nina Gudbrandsen

E-post: nina@soir.no

Kundebehandler/informasjon

 

Stig Ola Johansen

E-post: stig.ola@soir.no

Driftsleder

 

Kristin Korslund

E-post: kristin@soir.no

KHMS-ansvarlig

 

SØIR Næring

Stig Ola Johansen

E-post: stig.ola@soir.no

Daglig leder Søir Næring

 

 

Tore Farberg

Formann Hornmoen gjenvinningsstasjon

Morten Trebekk

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Hallvard Uthus

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Trond Lagerløv

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Torgrim Diseth

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Lars Midthun

Driftsoperatør –  Hornmoen gjenvinningsstasjon

Kenneth Johnsen

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Inge Strand

Driftsoperatør – Hornmoen gjenvinningsstasjon

Harald Larsen

Formann Haugedalen og Trysil gjenvinningsstasjon

Roger Negård

Driftsoperatør – Haugedalen gjenvinningsstasjon

Erik Vestli

Driftsoperatør – Haugedalen gjenvinningsstasjon

Kent Bogsveen

Driftsoperatør – Trysil gjenvinningsstasjon

Thomas Myrvold Svenningsen

Driftsoperatør – Trysil gjenvinningsstasjon