Bygging av avfallshus

  • Avfallshuset må stå maks 3 meter fra vei.
  • Størrelse og åpninger må være så store at alle beholderne må kunne trilles ut uten at andre beholdere må flyttes. Beholderen må kunne trilles ut uten at det er behov for sideveis flytting eller skyving.
  • Avfallshus bør bygges uten dør og være terskelfri.
  • Det kan være lurt å lage avfallshuset med en åpning bak slik at avfallet kan kastes inn fra baksiden. Da kan beholdere plasseres med håndtaket ut slik at det blir lettere for renovatøren å tømme beholderne samtidig som man får lokket rett vei når man skal kaste avfall.
  • Bygg huset stort nok slik at man har tatt høyde for at man kanskje må ha større beholdere i fremtiden.
Translate »