Privatbolig

Gebyrene er like i Elverum, Trysil og Åmot.  Avfallsgebyret forfaller til betaling i februar og september hvert år. Vi tilbyr både avtalegiro og e-Faktura ved betaling. Dette ordner du selv i nettbanken din. Det er ditt kundenummer som er e-Fakturareferansen du skal oppgi.

Samlet årsgebyr består av grunngebyr og gebyr på restbeholder,  papirbeholder og glass/metallbeholder etter størrelse.

 

Grunngebyr:  Kr 1272,00 (inkluderer 140 liter matavfallsbeholder, plastsortering, drift av gjenvinningsstasjoner med mer)                                    

Restavfallsbeholder:

140 l Kr 1.449,00
190 l Kr 2.271,00
240 l Kr 2.871,00
360 l Kr 4.310,00
660 l Kr 7.907,00

 

Papirbeholder:

140 l Kr 121 ,00
240 l Kr 212,00
360 l Kr 424,00
660 l Kr 1.043,00

 

 

Beholder for glass- & metallemballasje: 

140 l Kr 121 ,00
240 l Kr 212,00