Privatbolig

Gebyrene er like i Elverum, Trysil og Åmot.  Avfallsgebyret forfaller til betaling i februar og september hvert år. Faktura sendes tinglyst eier.

Samlet årsgebyr består av grunngebyr og gebyr på restbeholder. Det er kun størrelsen på restavfallsbeholderen som er den variable delen av renovasjonsgebyret. Alle andre kostnader for renovasjonen ligger i grunngebyret.

 

Grunngebyr:  Kr 2005,00 pr år (inkluderer 140 liter beholder for matavfall, beholder for papp og papir, beholder for emballasje av glass og metall, plastsortering, drift av gjenvinningsstasjoner med mer)                                    

Restavfallsbeholder – pris pr år:

140 liter:      Kr 1819,00

190 liter:      Kr 3025,00

240 liter:      Kr 3874,00

360 liter:      Kr 5840,00

660 liter:      Kr 10759,00

360 liter – Tømming hver 14. dag:     Kr 11680,00

660 liter – Tømming hver 14. dag:     Kr 21518,00

 

 

Her er de ulike størrelsene på våre beholdere:

Translate »