Privatbolig

Gebyrene er like i Elverum, Trysil og Åmot.  Avfallsgebyret forfaller til betaling i februar og september hvert år. Vi tilbyr både avtalegiro og eFaktura ved betaling. Dette ordner du selv i nettbanken din. Det er ditt kundenummer som er eFakturareferansen du skal oppgi.

Samlet årsgebyr består av grunngebyr og gebyr på restbeholder,  papirbeholder og glass/metallbeholder etter størrelse.

 

Grunngebyr:  Kr 1141,00 (inkluderer 140 liter matavfallsbeholder, plastsortering, drift av gjenvinningsstasjoner med mer)                                    

Restavfallsbeholder:

140 l Kr 1.300,00
190 l Kr 2.037,00
240 l Kr 2.575,00
360 l Kr 3.865,00
660 l Kr 7.092,00

 

Papirbeholder:

140 l Kr 108 ,00
240 l Kr 190,00
360 l Kr 380,00
660 l Kr 935,00

 

 

Beholder for glass- & metallemballasje: 

140 l Kr 108 ,00
240 l Kr 190,00