Privatbolig

Gebyrene er like i Elverum, Trysil og Åmot.  Avfallsgebyret forfaller til betaling i februar og september hvert år. Faktura sendes tinglyst eier.

Samlet årsgebyr består av grunngebyr og gebyr på restbeholder,  papirbeholder og glass/metallemballasjebeholder etter størrelse.

 

Grunngebyr:  Kr 1340,00 (inkluderer 140 liter matavfallsbeholder, plastsortering, drift av gjenvinningsstasjoner med mer)                                    

Restavfallsbeholder:

140 l Kr 1.526,00
190 l Kr 2.392,00
240 l Kr 3.023,00
360 l Kr 4.538,00
660 l Kr 8.325,00

 

Papirbeholder:

140 l Kr 128 ,00
240 l Kr 224,00
360 l Kr 446,00
660 l Kr 1.098,00

 

 

Beholder for glass- & metallemballasje: 

140 l Kr 128 ,00
240 l Kr 224,00

 

Her er de ulike størrelsene på våre beholdere:

Translate »