Slamtømming

For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2.år

Kr 1.084,00

For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbolig betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4.år

Kr    539

 

Kommunestyret i Elverum vedtok i mai 2018 at det fra 2019 innføres et årlig tilsynsgebyr på 225 kroner for de som har private avløp.