Slamtømming

For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2.år

Kr 1408,00

For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbolig betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4.år

Kr    700,00

Slamtømmingsgebyr gjelder for eiendommer i Elverum kommune.

Kommunestyret i Elverum vedtok i mai 2018 at det fra 2019 innføres et årlig tilsynsgebyr for de som har private avløp.

Tilsynsgebyr 2023: kr 270,00

Translate »