Ukentlig tømming av biobeholder

Fra juni og ut august vil biobeholder bli tømt hver uke.img003k0053[1]

Vi ønsker å minne om at det  ikke lenger er anledning til å legge gress, løv, kvist og annet hageavfall i biodunken. Hageavfallet må fraktes til gjenvinningsstasjonen.
Dersom transport er et problem, kan du kjøpe ekstrasekker for restavfall fra SØIR som hageavfallet kan fylles i og som kan settes ut sammen med restavfallet.

 

 

SØIR fyller 20 år!

Layout 1SØIR fyller 20 år og i uke 21 markerer vi dette på våre gjenvinningsstasjoner!

Vi vil servere kaffe og kringle på Hornmoen fra formiddagen mandag 23. mai, i Haugedalen tirsdag 24. mai og i Trysil onsdag 25. mai.

Den uken får alle privatkunder som leverer inn farlig avfall, som for eksempel bilbatterier, malings- og oljerester levert inntil 1 m3 restavfall gratis. Man har anledning til å levere en gang pr. husstand i løpet av uka.

I tillegg kan de besøkende delta i en konkurranse om å levere inn flest gamle mobiltelefoner til gjenvinning. Vinneren vil motta en fin premie.

Vi vil også dele ut bærenett til oppbevaring av farlig avfall og ee-avfall som batterier, lyspærer og småelektronikk. Dette gjelder så langt lageret rekker.

Velkommen til å besøke oss!

Her kan du lese vår  jubileumsbrosjyre:

https://soir.no/wp-content/uploads/2016/05/Brosjyre-SØIR_20-år_web.pdf

 

 

 

 

 

AVFALLSDEKLARERING

Ny rutine men samme krav og plikter til næringskunder med farlig avfall.

Nå skal alle næringskunder deklarere farlig avfall digitalt

Fra 1. mai kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle produsenter og mottak av farlig avfall skal over på Avfallsdeklarering.no, som er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall.

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har for å oppfylle pliktene i avfallsforskriften. Løsningen er for alle som skal deklarere farlig og/eller radioaktivt avfall, og for mottakere av deklarert avfall.

Les mer om dette under fanen i toppen: SØIR NÆRING – AVFALLSDEKLARERING