Endrede tømmedager for henting av avfall i julen

Vær oppmerksom på at det ikke er tømming av avfall på helligdager.

I forbindelse med innkjøring av tømmeruter på grunn av helligdager vil din vanlige tømmedag være flyttet og tømming kan strekke seg over to dager. Beholdere settes frem første oppgitte tømmedag.

La beholdere stå fremme til de er tømt.

 

De som opprinnelig har tømming av avfall:

24. desember vil få tømming 21./22. desember

25. desember vil få tømming 23./24. desember

1. januar vil få tømming 30./31. desember

Oversikt over oppdaterte tømmedager for julen ligger registrert i appen «Min Renovasjon» og på tømmekalender.