Forsinket henting av avfall

Viktig informasjon fra SØIR fredag 16. februar:

Det siste snøfallet med påfølgende regn har i flere områder ført til speilglatte veier.

Til tross for bruk av kjettinger kan renovatørene ha utfordringer med å holde bilene på veien ved glatt føre.

Vi strekker oss så langt som mulig for å få hentet avfallet. Vi oppfordrer alle til å måke snø og strø godt på private veier, innkjøringer og rundt beholdere slik at biler og mannskap kommer frem på en forsvarlig måte. Om renovatørene vurderer veien for glatt eller uframkommelig, må de la sikkerheten gå først og kan da la være å tømme.

 

Elverum sentrum: På grunn av det siste snøfallet er tømming av matavfall og papir innstilt i dag og vil bli tømt ved første anledning i løpet av uke 8. Vi ber om at beholdere settes frem for tømming som normalt og at de står fremme til de blir tømt.

Trysil, Åmot og bygderuter i Elverum kommune: På grunn av det siste snøfallet er det  i visse områder og på noen veier, svært vanskelig for renovatørene å komme frem, noe som kan medføre at enkelte adresser ikke vil få tømt matavfall og papir i dag. De som ikke får tømt matavfall og papirbeholderen i løpet av dagen i dag, kan sette frem en ekstra sekk med papiravfall som renovatør vil ta med seg ved neste ordinære tømming av papir.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder og ber om tålmodighet.

Translate »