Kast søpla miljøvennlig

kildesorteringKildesorter avfallet på kjøkkenet – og vær miljøbevisst!

 Det er mange ulike måter å innrede kildesorterings systemer  under kjøkkenbenken, alt fra ulike spann som du setter sammen selv eller ferdig produserte kildesorteringsbokser – som er lette å bruke i hverdagen.

Dette kan du sortere under kjøkkenbenken din:

•   Plastemballasje

•    Matavfall

•    Restavfall

I tillegg bør du sortere:  Panteflasker,  Glass og metallemballasje,  Papp, papir og drikkekartonger, Farlig avfall,  EE-avfall

Alt du sorterer gjenvinnes

Avfall er uunngåelig, men vi kan gjøre tre helt grunnleggende ting i håndteringen av det:

-Å legge forholdene til rette for avfallsreduksjon og ombruk. Kildesortering, altså sortering ved kilden (kjøkkenbenken), gir god kvalitet på det sorterte avfallet, og øker bevisstheten rundt hva vi forbruker og skaper av avfall. Dette kan igjen føre til at vi produserer mindre avfall.
-Å materialgjenvinne mest mulig, det vil si å gjenvinne avfallet til nye produkter.
-Å utnytte energien i avfallet gjennom forbrenning i moderne avfallsforbrenningsanlegg med god energiutnyttelse og moderne røykgassrensing.

 

Les hele artikkelen her: http://www.viivilla.no/Kjokken/Kjokkenmaskiner-og-utstyr/Kast-sopla-miljovennlig-72005

Translate »