MinRenovasjon

MinRenovasjon er en gratis app du kan laste ned for å blant annet få oversikt
over henting av avfall der du bor og motta påminnelser. Du kan også få oversikt over
sortering og gjenvinningsstasjoner i din kommune.

iOS – App Store

Android – Google Play

Tømmekalender med varsel:
Tømmekalenderen viser datoer for kommende avfallstømming – hvilket avfall som
blir hentet når. Det er også mulig å aktivere varsling på et ønsket tidspunkt i forkant,
slik at appen sier ifra når det er på tide å sette frem dunken. For at varsling skal
fungere for deg, er det viktig at du har den nyeste versjonen av MinRenovasjon.

Har du en slektning som trenger ekstra oppfølging rundt avfallstømmingen, eller
passer du huset til en venn som er bortreist? Da kan du enkelt legge inn flere
adresser ved behov.

Kom i gang med MinRenovasjon på 1-2-3:
1. Last ned appen fra Google Play eller App Store. Om du allerede har appen må
den oppdateres til siste versjon.
2. Søk opp navn på din kommune, og legg til din adresse eller
gårdsnummer/bruksnummer.
3. Skru på varsler om du ønsker det.

Viktig informasjon om varsler og tilganger:
Varslinger fra appen kan utebli på grunn av innstillinger på mobiltelefonen din. Dette
handler i de fleste tilfeller om at appen ikke har fått tillatelsene som trengs.
Du må godta at appen kan motta varsler, for å få de varslingene du har behov for.

Mobiltelefonen må også være tilkoblet WiFi eller mobildata på det
varslingstidspunktet du velger. Alle varsler som er sendt, eller forsøkt sendt, har du
full oversikt over i appen under «varslingshistorikk».

Translate »