Nye anlegg for kildesortering

Hytteeiere i Trysilfjellet og Fageråsen vil etter hvert få  avfallssystem med full kildesortering.

EU-regler og bærekraftmål innebærer at vi må kaste mindre, og kildesortere mer. Du som har hytte i et område med kildesorteringsanlegg skal snart sortere disse avfallstypene: matavfall, restavfall, papp og papir, plastemballasje og emballasje av glass og metall.

Status på prosjektet er at alle molokene har ankommet, godkjenninger fra Trysil kommune er på plass og at nedgravingen av molokene kan starte. I Fageråsen er denne jobben allerede i gang. Prosjektet vil pågå videre utover høsten så lenge været tillater for så å bli igangsatt igjen til våren.

Translate »