Nytt om faktura og gebyr

Miljødirektoratet krever at avfallsselskapene differensierer prisene på restavfall slik at det motiverer til økt kildesortering.
Fra 2023 vil prisene for levering av restavfall på gjenvinningsstasjonen, levert i sekk eller løst, økes med økende volum.

Det samme gjøres for volumgebyret for restavfallsbeholderen hjemme. Det blir kun størrelsen på restavfallsbeholderen som blir den variable delen av renovasjonsgebyret. Alle andre kostnader for renovasjonen legges inn i grunngebyret.
Dette vil være en motivasjon til å kildesortere bedre slik at man kan gå ned på størrelsen på restavfallsbeholderen og dermed redusere kostnader.

Skjema for å endre størrelse på beholder

Gebyrer og priser 2023

 

Translate »