SØIR søker etter Kvalitet og HMS ansvarlig

2 års engasjement med mulighet for fast ansettelse

Kvalitet og HMS ansvarlig vil være ansvarlig og ha oppgaver som:

  • Utvikle selskapets kvalitet, miljø og HMS system og prosedyrer, og følge opp HMSK krav og regelverk og implementere etterlevelse i selskapet
  • Bidra til utvikling av en god HMS kultur og bidra i intern opplæring innen kvalitet og HMS
  • Gjennomføre risikokartlegginger og tilhørende oppfølgingstiltak
  • Følge opp system for Kjemikaliehåndtering og rutiner for farlig avfall
  • Følge opp avtale med bedriftshelsetjenesten og samarbeide med verneombud
  • Delta i ledergruppen, rapportere innen KHMS og forberede ledelsens gjennomgåelse

Ønskede kvalifikasjoner, faglig og personlig:

  • Interesse for Miljø, HMS og gjenvinning. Fordel med kjennskap til ISO standardene.
  • Erfaring fra avfallsbransjen et ønske, men ikke et krav.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Løsningsorientert og evne til å arbeide målrettet

Stillingen lønnes etter avtale. Vi har gode forsikrings og pensjonsordninger.

Stillingen vil bli vurdert gjort fast innen engasjementets utløp

Ta kontakt med daglig leder Bjørn Erik Jønsberg på telefon 90 08 32 43 for nærmere informasjon.

Søknad sendes: SØIR, postboks 155, 2402 Elverum innen 20. mars 2015.

 

 

Translate »