Takk for hyggelig oppmerksomhet Carisma Optikk!

Vi fikk i dag en hyggelig overraskelse fra Camilla Kjelland Verngård i Carisma Optikk. De ville gjerne gi oss en påskekurv for den gode jobben renovatørene og vi gjør for alle i Elverum kommune i disse dager.

Carisma Optikk:  Renovatørene sørger for at alt avfall hentes. Det er lett å ta dette som en selvfølge og kanskje også glemme hvor utrolig viktig det er at denne jobben gjøres. Uten denne jobben ville smitterisiko vært dramatisk høy.

SØIR og renovatørene i Norsk Gjenvinning takker så mye for hyggelig oppmerksomhet!

 

 

Translate »