Arnkværn Miljø og Renovasjon AS har vunnet anbudskonkurransen på slamtømming i Elverum kommune.

Etter å ha vunnet anbudskonkurransen tar Arnkværn Miljø og Renovasjon AS over  kontrakten på innsamling og transport av våtslam fra private slamavskillere i Elverum kommune og spyling/slamsuging av kommunale vann -og avløpsanlegg.

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS har skrevet kontrakt med SØIR og Elverum kommune. Kontrakten varer i 2 år.

Translate »