Ledig stilling som leder i INNSIKT

INNSIKT er et strategisk samarbeid mellom de fem interkommunale avfallsselskapene Horisont, Glør HRA, SØIR og Sirkula med utgangspunkt i FN`s bærekraftsmål. Her er fem selskaper – 20 kommuner – 15 131 km2 – 300 000 innbyggere – 150 000 husholdninger – ca. 11 millioner tømminger pr. år.

Målsettingen er å dele kunnskap, muliggjøre stordriftsfordeler og lage et kraftsenter i bransjen. Hovedmålet til INNSIKT er å nå nasjonale og internasjonale mål om bærekraft.

INNSIKT har nå ledig stilling som leder – se stillingannonsen her

 

Translate »