Brannkurs i SØIR

Denne uka ble det avholdt brannkurs med kursholdere fra Norsk Brannvern for deler av de ansatte i SØIR. Resten av de ansatte hadde tilsvarende kurs tidligere i høst.

Kurset besto både av en teoretisk del og en praktisk del med slukkeøvelse.  Her fikk vi høre  sterke historier, men også informasjon om hva vi gjør hvis det skulle begynne å brenne på våre gjenvinningsstasjoner. Vi fikk også gode tips til hvordan sikre hjemmet optimalt i forhold til brann. Det var nok flere som fikk seg en liten tankevekker.

Alle fikk prøve å slokke brann med skumapparat, noe som er nyttig å ha prøvd hvis det plutselig er alvor.

Vi tar ikke imot eksplosiver på våre gjenvinningsstasjoner, men fikk også opplæring i hvordan dette skal håndteres og hva vi må foreta oss hvis det skulle komme inn eksplosiver uten vår viten.

 

Translate »