Ikke kast maten!

matkastHvert år kaster norske husholdninger 361.000 tonn mat.  Hver og en av oss kaster 46 kilo mat som kunne vært spist – hvert år.

En fersk beregning fra Framtiden i våre hender viser at matkastingen vår har alvorlige konsekvenser:

  • Å produsere maten vi kaster i løpet av et år fører til et årlig klimagassutslipp tilsvarende mer enn 660.000 tonn CO2. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 240.000 biler.
  • Maten vi kaster inneholder nok kalorier til å mette 600.000 mennesker.
  • Å produsere maten vi kaster krever like mye plass som 13 prosent av Norges samlede jordbruksareal.

 

Generelle tips

  • «Best før» betyr ikke «Uspiselig etter». Mat som er merket med «Best før» kan holde i både dager og uker etter utløpsdatoen. Lukt og smak deg fram!
  • Oppbevaring av maten som regel har mer å si for holdbarheten enn datomerkingen. Passer du på at ferskvarer står kaldt, holder de lenge.
  • Frukt og grønnsaker blir skadet når du klemmer på dem. Da må butikken kaste.
  • Hvis du tar et produkt ut av kjøle- eller  frysedisken og legger det et annet sted, må butikken kaste det.
  • Hvis alle alltid tar de beste varene, med lengst holdbarhet, må butikken kaste det som blir igjen.
  • Varer blir fortere ødelagt av at vi alltid tar den underste eller borterste. Det blir rifter i emballasjen, ting ramler ned osv.

Les hele artikkelen her: http://www.framtiden.no/201509236836/aktuelt/mat/maten-vi-kaster-kan-mette-600.000.html

 

Translate »